ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand Roller Ski Championship 2019
สถานที่จัดงานอ.ปะทิว จ. ชุมพร
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
สนามแข่งขัน: https://goo.gl/maps/gfiNdgsTnLfPowDR8
แบบฟอร์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน:https://forms.gle/ATwZTyjUxmT1TrS89
กฎการแข่งขัน: Rules รายละเอียดเพิ่มเติม: Detail

ประกาศจัดการแข่งขัน: ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2/2562
ประกาศคัดตัวนักกีฬา Youth Winter Olympic Game 20202: ประกาศ Youth/2561

ยืมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการเดินทางจาก กรุงเทพไปชุมพร:
ต่าย 02-130 7203 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 19
สมัครแข่งขัน โทร 081 787 5887(บอย) 097 923 9241(ศักดิ์) 084 650 7901(ต่าย) ติดต่อที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชุมพร: คุณฝน 081 956 5621
ติดต่อผู้จัดการการแข่งขัน คุณ Tony 081 965 7657

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมีการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาสกีโลก FIS เรียกว่า FIS Race
กฎการแข่งขัน: Rules รายการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซด์ของ FIS: FIS Race Detail
นักกีฬาที่จะสมัคร FIS Code สามารถชำระค่าสมัครเพิ่มเติม 1,100 บาทต่อคน
โดยโอนเงินเข้าสมาคม เพื่อที่สมาคมจะได้นำไปชำระให้กับสหพันธ์ (ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ FIS Points Rule Art.7 Annal Fees)
รายชื่อนักกีฬาไทยที่ขึ้นทะเบียนที่ FIS
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Location Events Category Gender Competition Time Start List Result List
107 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C1000 Meters Smallest Children ชาย Men 2019-07-27 08:30:00 5 Result
109 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C1000 Meters Junior D 9-10 ชาย Men 2019-07-27 08:33:00 15 Result
110 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C1000 Meters Junior D 9-10 หญิง Ladies 2019-07-27 08:41:00 5 Result
111 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C2000 Meters Junior C 11-12 ชาย Men 2019-07-27 09:15:00 13 Result
112 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C2000 Meters Junior C 11-12 หญิง Ladies 2019-07-27 09:22:00 8 Result
113 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C2000 Meters Junior B 13-14 ชาย Men 2019-07-27 09:26:00 17 Result
114 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C2000 Meters Junior B 13-14 หญิง Ladies 2019-07-27 09:35:00 14 Result
116 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C5000 Meters Junior A 15-16 หญิง Ladies 2019-07-27 10:15:00 5 Result
118 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C5000 Meters Senior A 17+ หญิง Ladies 2019-07-27 10:18:00 4 Result
121 ถนนหน้าอำเภอปะทิว Roller Ski - Interval Start C5000 Meters FIS Race หญิง Ladies 2019-07-27 10:20:00 5 Result
115 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C10000 Meters Junior A 15-16 ชาย Men 2019-07-27 11:00:00 6 Result
117 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C10000 Meters Senior A 17+ ชาย Men 2019-07-27 11:03:00 4 Result
122 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Interval Start C10000 Meters FIS Race ชาย Men 2019-07-27 11:05:00 8 Result
124 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification100 Meters Smallest Children ชาย Men 2019-07-28 10:30:00 5 Result
125 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification100 Meters Junior D 9-10 หญิง Ladies 2019-07-28 10:31:00 5 Result
126 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification100 Meters Junior D 9-10 ชาย Men 2019-07-28 10:32:00 15 Result
127 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters Junior C 11-12 หญิง Ladies 2019-07-28 11:00:00 8 Result
128 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters Junior C 11-12 ชาย Men 2019-07-28 11:02:00 13 Result
129 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters Junior B 13-14 หญิง Ladies 2019-07-28 11:05:00 14 Result
130 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters Junior B 13-14 ชาย Men 2019-07-28 11:08:00 17 Result
131 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters Junior A 15-16 หญิง Ladies 2019-07-28 11:13:00 5 Result
132 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters Junior A 15-16 ชาย Men 2019-07-28 11:14:00 5 Result
133 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters Senior A 17+ หญิง Ladies 2019-07-28 11:15:00 4 Result
134 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters Senior A 17+ ชาย Men 2019-07-28 11:16:00 4 Result
137 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters FIS Race หญิง Ladies 2019-07-28 11:17:00 5 Result
138 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Qualification200 Meters FIS Race ชาย Men 2019-07-28 11:18:00 8 Result
140 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final100 Meters Smallest Children ชาย Men 2019-07-28 11:45:00 6 Result
141 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final100 Meters Junior D 9-10 หญิง Ladies 2019-07-28 11:48:00 4 Result
142 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final100 Meters Junior D 9-10 ชาย Men 2019-07-28 11:50:00 8 Result
143 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters Junior C 11-12 หญิง Ladies 2019-07-28 12:10:00 4 Result
144 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters Junior C 11-12 ชาย Men 2019-07-28 12:12:00 8 Result
145 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters Junior B 13-14 หญิง Ladies 2019-07-28 12:14:00 8 Result
146 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters Junior B 13-14 ชาย Men 2019-07-28 12:16:00 8 Result
147 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters Junior A 15-16 หญิง Ladies 2019-07-28 12:18:00 4 Result
148 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters Junior A 15-16 ชาย Men 2019-07-28 12:20:00 4 Result
149 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters Senior A 17+ หญิง Ladies 2019-07-28 12:22:00 4 Result
150 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters Senior A 17+ ชาย Men 2019-07-28 12:24:00 4 Result
153 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters FIS Race หญิง Ladies 2019-07-28 12:26:00 4 Result
154 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Roller Ski - Sprint C Final200 Meters FIS Race ชาย Men 2019-07-28 12:28:00 5 Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
Ecuador 1 คน
Italy 1 คน
Malaysia 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
กรุงเทพฯ 14 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 2 คน
สมุทรปราการ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
บุรีรัมย์ 10 คน
ยโสธร 5 คน
ศรีสะเกษ 7 คน
อุดรธานี 1 คน
เลย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
กระบี่ 9 คน
ชุมพร 33 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 44 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
สรุปรายการแข่งขัน
Name Interval Start C Men Interval Start C Ladies Sprint C Qualification Men Sprint C Qualification Ladies Sprint C Final Men Sprint C Final Ladies
เด็กเล็ก
Smallest Children
YoB: 2011 - 2014
5 OK 0 ! 5 OK 0 ! 6 OK 0 !
จูเนียร์ D 9-10
Junior D 9-10
YoB: 2009 - 2010
15 OK 5 OK 15 OK 5 OK 8 OK 4 OK
จูเนียร์ C 11-12
Junior C 11-12
YoB: 2007 - 2008
13 OK 8 OK 13 OK 8 OK 8 OK 4 OK
จูเนียร์ B 13-14
Junior B 13-14
YoB: 2005 - 2006
17 OK 14 OK 17 OK 14 OK 8 OK 8 OK
จูเนียร์ A 15-16
Junior A 15-16
YoB: 2003 - 2004
6 OK 5 OK 5 OK 5 OK 4 OK 4 OK
ซีเนียร์ A 17+
Senior A 17+
YoB: 1939 - 2002
4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
รายการ FIS Race
FIS Race
YoB: 1939 - 2004
8 OK 5 OK 8 OK 5 OK 5 OK 4 OK