ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 2019-07-27 - 2019-07-28
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2019
สถานที่จัดงานอ.ปะทิว จ. ชุมพร
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
สนามแข่งขัน: https://goo.gl/maps/gfiNdgsTnLfPowDR8
แบบฟอร์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน:https://forms.gle/ATwZTyjUxmT1TrS89
กฎการแข่งขัน: Rules รายละเอียดเพิ่มเติม: Detail

ประกาศจัดการแข่งขัน: ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2/2562
ประกาศคัดตัวนักกีฬา Youth Winter Olympic Game 20202: ประกาศ Youth/2561

ยืมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการเดินทางจาก กรุงเทพไปชุมพร:
ต่าย 02-130 7203 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 19
สมัครแข่งขัน โทร 081 787 5887(บอย) 097 923 9241(ศักดิ์) 084 650 7901(ต่าย) ติดต่อที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชุมพร: คุณฝน 081 956 5621
ติดต่อผู้จัดการการแข่งขัน คุณ Tony 081 965 7657

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมีการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาสกีโลก FIS เรียกว่า FIS Race
กฎการแข่งขัน: Rules รายการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซด์ของ FIS: FIS Race Detail
นักกีฬาที่จะสมัคร FIS Code สามารถชำระค่าสมัครเพิ่มเติม 1,100 บาทต่อคน
โดยโอนเงินเข้าสมาคม เพื่อที่สมาคมจะได้นำไปชำระให้กับสหพันธ์ (ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ FIS Points Rule Art.7 Annal Fees)
รายชื่อนักกีฬาไทยที่ขึ้นทะเบียนที่ FIS
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
Ecuador 1 Athletes
Italy 1 Athletes
Malaysia 1 Athletes
Total 3 Athletes
from 3 country
กรุงเทพฯ 14 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 2 คน
สมุทรปราการ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
จาก 5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
บุรีรัมย์ 10 คน
ยโสธร 5 คน
ศรีสะเกษ 7 คน
อุดรธานี 1 คน
เลย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
จาก 5 จังหวัด
กระบี่ 9 คน
ชุมพร 33 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 44 คน
จาก 3 จังหวัด
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 109 คน จาก 15 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
107 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 1000 5 | | Score | Result | 2019-07-27 08:30:00 1
109 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 1000 15 | | Score | Result | 2019-07-27 08:33:00 2
108 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 1000 0 | | Score | Result | 2019-07-27 08:35:00
110 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 1000 5 | | Score | Result | 2019-07-27 08:41:00 3
111 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 2000 11 | | Score | Result | 2019-07-27 09:15:00 4
119 Cancel ชาย Men Above 20 Interval Start C 10000 0 | | Score | Result | 2019-07-27 09:20:00
112 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 2000 8 | | Score | Result | 2019-07-27 09:22:00 5
120 Cancel หญิง Ladies Above 20 Interval Start C 5000 0 | | Score | Result | 2019-07-27 09:25:00
113 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 2000 17 | | Score | Result | 2019-07-27 09:26:00 6
114 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 2000 14 | | Score | Result | 2019-07-27 09:35:00 7
116 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 5000 5 | | Score | Result | 2019-07-27 10:15:00 8
118 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Interval Start C 5000 4 | | Score | Result | 2019-07-27 10:18:00 9
121 Official result หญิง Ladies FIS Race 2401 Interval Start C 5000
(FIS XML) | (TR XML)
5 | | Score | Result | 2019-07-27 10:20:00 10
115 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 10000 6 | | Score | Result | 2019-07-27 11:00:00 11
117 Official result ชาย Men Senior A 18+ Interval Start C 10000 4 | | Score | Result | 2019-07-27 11:03:00 12
122 Official result ชาย Men FIS Race 2402 Interval Start C 10000
(FIS XML) | (TR XML)
8 | | Score | Result | 2019-07-27 11:05:00 13
123 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 100 0 | | Score | Result | 2019-07-28 09:00:00
135 Cancel หญิง Ladies Above 20 Sprint C Qualification 200 0 | | Score | Result | 2019-07-28 09:26:00
136 Cancel ชาย Men Above 20 Sprint C Qualification 200 0 | | Score | Result | 2019-07-28 09:28:00
139 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 100 0 Result 2019-07-28 09:40:00
151 Cancel หญิง Ladies Above 20 Sprint C Final 200 0 Result 2019-07-28 10:04:00
152 Cancel ชาย Men Above 20 Sprint C Final 200 0 Result 2019-07-28 10:06:00
124 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 100 5 | | Score | Result | 2019-07-28 10:30:00
125 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 100 5 | | Score | Result | 2019-07-28 10:31:00
126 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 100 15 | | Score | Result | 2019-07-28 10:32:00
127 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 200 8 | | Score | Result | 2019-07-28 11:00:00
128 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 200 13 | | Score | Result | 2019-07-28 11:02:00
129 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 200 14 | | Score | Result | 2019-07-28 11:05:00
130 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 200 17 | | Score | Result | 2019-07-28 11:08:00
131 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 200 5 | | Score | Result | 2019-07-28 11:13:00
132 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 200 5 | | Score | Result | 2019-07-28 11:14:00
133 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Qualification 200 4 | | Score | Result | 2019-07-28 11:15:00
134 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Qualification 200 4 | | Score | Result | 2019-07-28 11:16:00
137 Official result หญิง Ladies FIS Race 2399 Sprint C Qualification 200
(FIS XML) | (TR XML)
5 | | Score | Result | 2019-07-28 11:17:00
138 Official result ชาย Men FIS Race 2351 Sprint C Qualification 200
(FIS XML) | (TR XML)
8 | | Score | Result | 2019-07-28 11:18:00
140 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 100 6 Result 2019-07-28 11:45:00
141 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 100 4 Result 2019-07-28 11:48:00 14
142 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 100 8 Result 2019-07-28 11:50:00 15
143 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 200 4 Result 2019-07-28 12:10:00 16
144 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 200 8 Result 2019-07-28 12:12:00 17
145 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 200 8 Result 2019-07-28 12:14:00 18
146 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 200 8 Result 2019-07-28 12:16:00 19
147 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 200 4 Result 2019-07-28 12:18:00 20
148 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 200 4 Result 2019-07-28 12:20:00 21
149 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Final 200 4 Result 2019-07-28 12:22:00 22
150 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Final 200 3 Result 2019-07-28 12:24:00 23
153 Official result หญิง Ladies FIS Race 2400 Sprint C Final 200
(FIS XML) | (TR XML)
4 Result 2019-07-28 12:26:00 24
154 Official result ชาย Men FIS Race 2352 Sprint C Final 200
(FIS XML) | (TR XML)
4 Result 2019-07-28 12:28:00 25
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2011 - 2014 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2009 - 2010 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2007 - 2008 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2005 - 2006 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2003 - 2004 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1939 - 2002 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1939 - 2004
Interval Start C Men 5 OK 15 OK 11 OK 17 OK 6 OK 4 OK 8 OK
Interval Start C Ladies Cancel 5 OK 8 OK 14 OK 5 OK 4 OK 5 OK
Sprint C Qualification Men 5 OK 15 OK 13 OK 17 OK 5 OK 4 OK 8 OK
Sprint C Qualification Ladies Cancel 5 OK 8 OK 14 OK 5 OK 4 OK 5 OK
Sprint C Final Men 6 OK 8 OK 8 OK 8 OK 4 OK 3 ! 4 OK
Sprint C Final Ladies Cancel 4 OK 4 OK 8 OK 4 OK 4 OK 4 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 14 12 8 70 36 8 114
2 ศรีสะเกษ 2 2 4 10 6 4 20
3 เชียงใหม่ 2 2 0 10 6 0 16
4 กรุงเทพฯ 2 1 6 10 3 6 19
5 ยโสธร 2 1 1 10 3 1 14
6 สมุทรปราการ 1 3 2 5 9 2 16
7 กระบี่ 1 1 1 5 3 1 9
8 นครนายก 0 1 1 0 3 1 4
9 ระยอง 0 1 0 0 3 0 3
10 เลย 0 1 0 0 3 0 3
10 บุรีรัมย์ 0 0 2 0 0 2 2
11 นนทบุรี 0 0 1 0 0 1 1
12 อุดรธานี 0 0 1 0 0 1 1
12 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
12 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 24 เหรียญทอง Gold 25 เหรียญเงิน Silver 27 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal
1 THA 2 3 4
2 ITA 2 0 0
3 ECU 0 1 0
4 MAS 0 0 0
Total 4 Gold Medal 4 Silver Medal 4 Bronz Medal
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 12 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนัช จตุเทน 12 (2012) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วีระพล สร้อยสน 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men นาย วรุตม์ สนทนาการ 17 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย กฤษกร กิ่งสกุล 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน 17 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี 17 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน 17 (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร ตาระทา 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) อุดรธานี (ภาค 3)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 19 (2005) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี 20 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
น.ส. ยมล วงศ์ไทย 21 (2003) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย 20 (2004) กระบี่ (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies นาง สุกานดา ชมภูโคตร 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
น.ส. นาถมณี พละสุ 0 เลย (ภาค 3)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C FIS Race หญิง Ladies น.ส. คาเรน จันเหลือง 0 ยโสธร (ภาค 3)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 20 (2004) นครนายก (ภาค 1)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย วีรชิต เยาว์ธานี 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน 20 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร 20 (2004) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men นาย นันทวัฒน์ นามเวช 0 ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง 22 (2002) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C FIS Race ชาย Men Mr. Mikael Abram 0 Italy (ภาค Foreigner)
Mr. klaus jungbluth rodriguez 0 Ecuador (ภาค Foreigner)
นาย มรรค จันเหลือง 0 ยโสธร (ภาค 3)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 13 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ 15 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน 17 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี 17 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน 17 (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู 17 (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men นาย วรุตม์ สนทนาการ 17 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย กฤษกร กิ่งสกุล 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส 16 (2008) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) อุดรธานี (ภาค 3)
ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 19 (2005) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร ตาระทา 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies น.ส. ยมล วงศ์ไทย 21 (2003) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. อริสรา พาพลงาม 20 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี 20 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย 20 (2004) กระบี่ (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย วีรชิต เยาว์ธานี 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร 20 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน 20 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร 20 (2004) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies นาง สุกานดา ชมภูโคตร 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ 0 นนทบุรี (ภาค 1)
น.ส. นาถมณี พละสุ 0 เลย (ภาค 3)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ 0 ระยอง (ภาค 1)
นาย นันทวัฒน์ นามเวช 0 ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race หญิง Ladies น.ส. คาเรน จันเหลือง 0 ยโสธร (ภาค 3)
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 20 (2004) นครนายก (ภาค 1)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ชาคริยา เงาศรี 0 ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race ชาย Men Mr. Mikael Abram 0 Italy (ภาค Foreigner)
นาย มรรค จันเหลือง 0 ยโสธร (ภาค 3)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
Mr. klaus jungbluth rodriguez 0 Ecuador (ภาค Foreigner)