โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 2019-07-27 - 2019-07-28
Roller Ski Thailand Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(142) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:50:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง Master Thanutham Chongthong ชุมพร (ภาค 4) 00:00:18.134 1
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ Master Rattanaphon Bamrungrat ชุมพร (ภาค 4) 00:00:18.754 2
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร Master Dachathon Tapnimit ชุมพร (ภาค 4) 00:00:19.307 3
ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ master Kongphob Musuka ชุมพร (ภาค 4) 00:00:19.770 4
ด.ช. วีระพล สร้อยสน Master Wiraphon Sroison ชุมพร (ภาค 4) 00:00:19.525 5
ด.ช. ณภัทร จาตูม master napat jatoom สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:00:20.085 6
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร Master Natthaputh Chombhucotra กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:22.371 7
ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ master Pamutip seanakan บุรีรัมย์ (ภาค 3) 00:00:22.792 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:
Final A

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Final B

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:

ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ
บุรีรัมย์ (ภาค 3)

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
ด.ช. ณภัทร จาตูม
สมุทรปราการ (ภาค 1)

ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
ด.ช. วีระพล สร้อยสน
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)