รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 128
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
134 1 ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:32:01.490
135 2 นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 10:32:16.786
136 3 ด.ช. ณัฐวุฒิ อาศิรเมธี สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:32:31.826
137 4 นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 10:32:47.093
138 5 ด.ช. จิตรภาณุ แก้วสีขาว สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:33:01.902
139 6 ด.ช. ญาณวัฒน์ เพ็ชรนิล ชุมพร (ภาค 4) 11:03:15.000
140 7 ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:33:31.719
141 8 ด.ช. ฉันทพัฒน์ โพธิ์นา สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:33:47.098
142 9 ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส ชุมพร (ภาค 4) 10:34:01.625
143 10 ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) 10:34:16.629
144 11 ด.ช. ธันวา สุขะตะ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:34:31.999
145 12 นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:34:46.246
146 13 นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:35:01.532