Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Suphaphan Phosri
ชื่อเล่นลูกจัน
จังหวัดที่สังกัดสมุทรปราการ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1090 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final 200 Meters หญิง จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 3   
944 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meters หญิง จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 3   
943 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C 5000 Meters หญิง จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 1   
204 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F 2000 Meters หญิง จูเนียร์ B 13-14 DNF
203 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meters หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 11   
23 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F 900 Meters หญิง 13-14 ปี ลำดับที่ 5   
22 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 900 Meters หญิง 13-14 ปี ลำดับที่ 2   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร