รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 125
Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter

หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
106 1 ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 10:01:16.043
107 2 ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม ชุมพร (ภาค 4) 10:01:31.100
108 3 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 10:01:45.963
109 4 ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:02:00.616
110 5 ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) 10:02:15.836