โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(141) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:48:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ Miss Chonradee Tonpakad เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:19.199 1
ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา Miss Khwanphitcha Pracha ชุมพร (ภาค 4) 00:00:20.023 2
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด Miss Prapawee Ladlod ชุมพร (ภาค 4) 00:00:21.196 3
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ Miss Chinwara Ninnaowarat ชุมพร (ภาค 4) 00:00:21.395 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)

ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
Final A

ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)