โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 2019-07-27 - 2019-07-28
Roller Ski Thailand Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(153) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:26:00
ชนะเลิศ
1st place

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
น.ส. คาเรน จันเหลือง 3905001 Miss Karen Chanloung 101 ยโสธร (ภาค 3) 00:00:24.309 1
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 3905011 Miss Oiluma Phengkukoon 102 นครนายก (ภาค 1) 00:00:26.090 2
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 3905010 Miss Duangkamon Hitchana 103 ชุมพร (ภาค 4) 00:00:27.638 3
น.ส. ชาคริยา เงาศรี 3905012 Miss Chacriya Ngowsree 104 ชุมพร (ภาค 4) 00:00:35.595 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
BIB:

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
BIB:

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:
Final A

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
BIB: Time:
Final B

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time: