โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(146) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Junior B 13-14


ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:16:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
master Thiraphat Taratha ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Master Jetsada Niamsuwan ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Master Thiraphat Sata ด.ช. ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
master Sorawit Pumchago ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
master Supphachai Totong ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
master Supphachai Gawut ด.ช. สุภชัย กาวุธ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
master Phongsakon Srisuwan ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Master Phonathip Sunthonsuk ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น