รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 146
Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
นาย ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. สุภชัย กาวุธ ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ ชุมพร (ภาค 4)
นาย พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1)