รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 140
Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2014

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1)