โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(147) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:18:00
Name Name English Province Qualify time Rank
น.ส. ยมล วงศ์ไทย Miss Yamon Wongthai กระบี่ (ภาค 4) 00:00:36.562 1
ด.ญ. อริสรา พาพลงาม Miss arissara papolngarm สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:00:41.603 2
ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี Miss Suphaphan Phosri สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:00:42.783 3
ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย Miss khwanhathai piodphai กระบี่ (ภาค 4) 00:00:46.162 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. ยมล วงศ์ไทย
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ญ. อริสรา พาพลงาม
สมุทรปราการ (ภาค 1)

ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี
สมุทรปราการ (ภาค 1)

ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย
กระบี่ (ภาค 4)
Final A

น.ส. ยมล วงศ์ไทย
กระบี่ (ภาค 4)
vs
ด.ญ. อริสรา พาพลงาม
สมุทรปราการ (ภาค 1)
Final B

ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย
กระบี่ (ภาค 4)
vs
ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี
สมุทรปราการ (ภาค 1)
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. ยมล วงศ์ไทย
กระบี่ (ภาค 4)
vs
ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ญ. อริสรา พาพลงาม
สมุทรปราการ (ภาค 1)
vs
ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี
สมุทรปราการ (ภาค 1)