Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ช. ชนบท ตันประกาศ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Chonnabot Tonpakad
ชื่อเล่นต้นกล้า
จังหวัดที่สังกัดเชียงใหม่ (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก142 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1065 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final 200 Meters ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 2   
923 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meters ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 2   
922 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C 2000 Meters ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 2   
682 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final 100 Meters ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 4   
240 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F 2000 Meters ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 4   
239 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C 2000 Meters ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 4   
238 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final 100 Meters ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 4   
237 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meters ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 4   
75 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F 900 Meters ชาย 11-12 ปี ลำดับที่ 2   
74 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 900 Meters ชาย 11-12 ปี ลำดับที่ 2   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร