รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 143
Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3)
นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3)