โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(143) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior C 11-12


ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:10:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Kaewalin mobprakhon ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Naritsa khaokhangphlu ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น