รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 123
Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter

หญิง Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2014

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28