รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 152
Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Above 20 ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 1999

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28