โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(110) Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter

หญิง Junior D 9-10


ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 08:41:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
121 1 08:39:02.948 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
122 2 08:39:32.788 Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
123 3 08:40:02.686 Miss Khwanphitcha Pracha ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
124 4 08:40:32.819 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
125 5 08:41:03.007 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น