รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 110
Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter

หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
121 1 ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 08:39:02.948
122 2 ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม ชุมพร (ภาค 4) 08:39:32.788
123 3 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 08:40:02.686
124 4 ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) 08:40:32.819
125 5 ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:41:03.007