รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 141
Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4)