รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 134
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

ชาย Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
191 1 นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:03:30
192 2 นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ ระยอง (ภาค 1) 11:16:17.085
193 3 นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:16:31.412
194 4 นาย นันทวัฒน์ นามเวช ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:16:45.879