รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 132
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

ชาย Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
182 1 นาย ภานุวัฒน์ กิจเครือ นนทบุรี (ภาค 1) 11:06:16.548
183 2 นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:06:30.845
184 3 นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:06:46.519
185 4 ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:07:00.964
186 5 นาย วีรชิต เยาว์ธานี ชุมพร (ภาค 4) 11:07:15.665