รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 150
Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ ระยอง (ภาค 1)
นาย นันทวัฒน์ นามเวช ศรีสะเกษ (ภาค 3)