โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(109) Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter

ชาย Junior D 9-10


ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 08:33:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
106 1 08:32:03.210 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
107 2 08:32:32.815 Tananat Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
108 3 08:33:02.944 Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
109 4 08:34:30.000 master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS
110 5 08:33:32.239 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
111 6 08:34:02.915 Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
112 7 08:34:32.851 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
113 8 08:35:02.801 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
114 9 08:35:32.851 master Kongphob Musuka ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
115 10 08:36:02.757 master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
116 11 08:36:33.096 master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
117 12 08:37:02.760 master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
118 13 08:37:32.912 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
119 14 08:38:03.136 master phukij suebwongrung ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
120 15 08:38:33.174 master napat jatoom ด.ช. ณภัทร จาตูม สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น