รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 109
Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter

ชาย Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
106 1 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:32:03.210
107 2 ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:32:32.815
108 3 ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:33:02.944
109 4 ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:34:30.000
110 5 ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:33:32.239
111 6 ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4) 08:34:02.915
112 7 ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 08:34:32.851
113 8 ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 08:35:02.801
114 9 ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ ชุมพร (ภาค 4) 08:35:32.851
115 10 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 08:36:02.757
116 11 ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 08:36:33.096
117 12 นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:37:02.760
118 13 นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 08:37:32.912
119 14 ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) 08:38:03.136
120 15 ด.ช. ณภัทร จาตูม สมุทรปราการ (ภาค 1) 08:38:33.174