รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 121
Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter

หญิง FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 10:20:02.303
102 2 น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) 10:20:33.359
103 3 น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) 10:21:02.600
104 4 น.ส. คาเรน จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 10:21:31.949
105 5 น.ส. เกศฎาพร บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) 10:22:04.142