โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(121) Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter

หญิง FIS Race


ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004
ถนนหน้าอำเภอปะทิว 2019-07-27 10:20:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
101 1 10:20:02.303 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
102 2 10:20:33.359 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
103 3 10:21:02.600 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) เสร็จสิ้น
104 4 10:21:31.949 Miss Karen Chanloung น.ส. คาเรน จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) เสร็จสิ้น
105 5 10:22:04.142 Miss Ketsadaphon Buntod น.ส. เกศฎาพร บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) DNF