รายชื่อนักกีฬา

No. English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น จังหวัด ภาค
1 Miss Chidapha Thawisuwan ด.ญ. จิดาภา ทวิสุวรรณ์ L กระบี่ ภาค 4
2 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง M ยโสธร ภาค 3
3 Mr. Tang Wei Yan Mr. Tang Wei Yan M Tang Malaysia ภาค Foreigner
4 master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ M Big บุรีรัมย์ ภาค 3
5 master Supaktit thuaysirikul ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล M Print บุรีรัมย์ ภาค 3
6 Miss Naritsa khaokhangphlu ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู L Oil บุรีรัมย์ ภาค 3
7 master Supalak supho ด.ช. สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ M Min บุรีรัมย์ ภาค 3
8 Miss Apatsara jankaew ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว L Kik บุรีรัมย์ ภาค 3
9 master Chatwong sawatram ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ M First บุรีรัมย์ ภาค 3
10 Miss Maturada kanram ด.ญ. มธุรดา ขานรัมย์ L Da บุรีรัมย์ ภาค 3
11 master Pattarakorn panusee ด.ช. ภัทรกร ภานุษี M Flim บุรีรัมย์ ภาค 3
12 Miss Thitarat sonrit ด.ญ. ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ L Yeen บุรีรัมย์ ภาค 3
13 Miss Kaewalin mobprakhon ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน L Pang บุรีรัมย์ ภาค 3
14 Miss Mingkwan Chongchit นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ L เอม นนทบุรี ภาค 1
15 master Sutthiphong Pomdaeng ด.ช. สิทธิพงษ์ ป้อมแดง M ประจวบคีรีขันธ์ ภาค 2
16 Mr. Abram Mikael Mr. Mikael Abram M Italy ภาค Foreigner
17 master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤศกร กิ่งสกุล M เวีย ศรีสะเกษ ภาค 3
18 master Thanwa Sukata ด.ช. ธันวา สุขะตะ M เต้ ศรีสะเกษ ภาค 3
19 master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล M ออม ศรีสะเกษ ภาค 3
20 Mr. Nantawat Namwat นาย นันทวัฒน์ นามเวช M วัฒน์ ศรีสะเกษ ภาค 3
21 master Thanakon Ngoeichai ด.ช. ธนากร เงยไชย M กล้า ศรีสะเกษ ภาค 3
22 Mr. Sahassawat Authaipan นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ M ศรีสะเกษ ภาค 3
23 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี L ไอ ศรีสะเกษ ภาค 3
24 master Wongsathon Amphonphong ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ M ภู กระบี่ ภาค 4
25 Miss Yamon Wongthai ด.ญ. ยมล วงศ์ไทย L เตย กระบี่ ภาค 4
26 Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม L ต้นอ้อ กระบี่ ภาค 4
27 Miss Suphilchaya Inrit ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์ L มุก กระบี่ ภาค 4
28 master Atichat Saranit ด.ช. อติชาต สารานิตย์ M อาร์ม กระบี่ ภาค 4
29 Miss Phonnaphat Meneemai ด.ญ. พรนภัส มณีมัย L เกรซ กระบี่ ภาค 4
30 Miss pinatthamat promkoed ด.ญ. พินัฐมาศ พรหมเกิด L อุ่นใจ กระบี่ ภาค 4
31 Miss khwanhathai piodphai ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย L ฝน กระบี่ ภาค 4
32 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม M ระยอง ภาค 1
33 Mr. Teerachai Wisetsuwan นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ M ระยอง ภาค 1
34 Mr. klaus jungbluth rodriguez Mr. klaus jungbluth rodriguez M Ecuador ภาค Foreigner
35 master Kokphum Buntod ด.ช. กกภูมิ บุญทศ M ยโสธร ภาค 3
36 Miss Ketsadaphon Buntod น.ส. เกศฎาพร บุญทศ L ยโสธร ภาค 3
37 master Weerapath Srisodsai ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส M ชุมพร ภาค 4
38 Miss Napassanan Wongdamrongsak ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ L ชุมพร ภาค 4
39 master Phongsakon Srisuwan ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ M พง ชุมพร ภาค 4
40 Miss arissara papolngarm ด.ญ. อริสรา พาพลงาม L แบม สมุทรปราการ ภาค 1
41 master chantapat phona ด.ช. ฉันทพัฒน์ โพธิ์นา M บูม สมุทรปราการ ภาค 1
42 Miss pattaraporn kosakul ด.ญ. ภัทรพร โกสกุล L แก้ม สมุทรปราการ ภาค 1
43 master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ M ฟิมล์ ชุมพร ภาค 4
44 Mr. Wirachit Yaowthani นาย วีรชิต เยาว์ธานี M โก้ ชุมพร ภาค 4
45 master Supphachai Totong ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง M ชุมพร ภาค 4
46 master Supphachai Gawut ด.ช. สุภชัย กาวุธ M ต้าร์ ชุมพร ภาค 4
47 master Sorawit Pumchago ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก M ชุมพร ภาค 4
48 master Thiraphat Taratha ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา M ชุมพร ภาค 4
49 Miss Khwanphitcha Pracha ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา L ขวัญ ชุมพร ภาค 4
50 master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร M Rundo กรุงเทพฯ ภาค 1
51 master napat jatoom ด.ช. ณภัทร จาตูม M ชินโจ สมุทรปราการ ภาค 1
52 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร M Mayd กรุงเทพฯ ภาค 1
53 Miss Kanthida Chaemmee ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ L ปอย ชุมพร ภาค 4
54 master Kongphob Musuka ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ M ชุมพร ภาค 4
55 Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง M safe กรุงเทพฯ ภาค 1
56 master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ M ธัน กรุงเทพฯ ภาค 1
57 Miss onuma kerdsomboon ด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์ L เพ้น สมุทรปราการ ภาค 1
58 master Yanavat Pecthnin ด.ช. ญาณวัฒน์ เพ็ชรนิล M ชุมพร ภาค 4
59 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข M ชุมพร ภาค 4
60 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ L ข้าวเจ้า ชุมพร ภาค 4
61 Master jipanu kaewseekao ด.ช. จิตรภาณุ แก้วสีขาว M โชกุน สมุทรปราการ ภาค 1
62 Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี L พีม ชุมพร ภาค 4
63 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร M กัปตัน ชุมพร ภาค 4
64 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ M เต้ สงขลา ภาค 4
65 master Yudsakorn Anantapun ด.ช. ยศกร อนันตพันธุ์ M ต้าร์ สงขลา ภาค 4
66 Miss somnaree rukyindee นางสาว สมนรี ฤกษ์ยินดี L กิม สมุทรปราการ ภาค 1
67 Mr. pawarisorn thurmmaratsoonthon นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร M ฟลุ๊ค สมุทรปราการ ภาค 1
68 Miss chollada gnamlert ด.ญ. ชลลดา งามเลิศ L เนส สมุทรปราการ ภาค 1
69 Master nattawut arslramatee ด.ช. ณัฐวุฒิ อาศิรเมธี M หมู สมุทรปราการ ภาค 1
70 Mr. Chavanut Suwanimit นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร M ปังปอนด์ กรุงเทพฯ ภาค 1
71 master Warut Sonthanakan ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ M เวียร์ ชุมพร ภาค 4
72 Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน M เวฟ ชุมพร ภาค 4
73 Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน L มุก ชุมพร ภาค 4
74 master kittisak khwathichak ด.ช. กิตติศักดิ์ ขวาธิจักร M คิม สมุทรปราการ ภาค 1
75 master phukij suebwongrung ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง M มาเฟีย สมุทรปราการ ภาค 1
76 Mr. Phanuwat kitkhuea นาย ภานุวัฒน์ กิจเครือ M มอส นนทบุรี ภาค 1
77 Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน M ติวเตอร์ กรุงเทพฯ ภาค 1
78 Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ M คอปเตอร์ กรุงเทพฯ ภาค 1
79 Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ M ไทเกอร์ กรุงเทพฯ ภาค 1
80 Tananat Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ M นัท กรุงเทพฯ ภาค 1
81 Master Phonathip Sunthonsuk ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข M บอส กรุงเทพฯ ภาค 1
82 Master Thanakon Lapthanawan ด.ช. ธนกร ลาภธนวรรณ M ฟิว กรุงเทพฯ ภาค 1
83 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร L หมวย กรุงเทพฯ ภาค 1
84 Miss Karen Chanloung น.ส. คาเรน จันเหลือง L คาเรน ยโสธร ภาค 3
85 Mr. Lubpawath Chayametisura ด.ช. ลัภวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ M TJ สงขลา ภาค 4
86 Mr. Noppadol Boonsin นาย นพดล บุญสิน M ชุมพร ภาค 4
87 Miss Sasithon Waitha น.ส. ศศิธร ไว้ท่า L ลำปาง ภาค 5
88 Miss Woralak Arunsang น.ส. วรลักษณ์ อรุณแสง L ชุมพร ภาค 4
89 Mr. Tappanan Sooknipitporn นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร M ชุมพร ภาค 4
90 Mr. Khom Srirach นาย คม ศรีราช M ชุมพร ภาค 4
91 Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร L กระเตง กรุงเทพฯ ภาค 1
92 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร M กรุงเทพฯ ภาค 1
93 Master Nuchapol Sookpol ด.ช. ณัชพล สุขพล M ชุมพร ภาค 4
94 Mr. Thiti Ninsri นาย ธิติ นิลศรี M ชุมพร ภาค 4
95 Miss Jullatip Srichuang ด.ญ. จุลทิพย์ ศรีช่วง L ชุมพร ภาค 4
96 Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล L ชุมพร ภาค 4
97 Mr. Worayot Tangjui นาย วรยศ แตงจุ้ย M ชุมพร ภาค 4
98 Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม L Mamee ชุมพร ภาค 4
99 Master Piradon Sum-im ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม M Marwin ชุมพร ภาค 4
100 Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก L ชุมพร ภาค 4
101 Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก L ชุมพร ภาค 4
102 Mr. Pagit Malahom นาย ประกฤษฏิ์ มาลาหอม M กำแพงเพชร ภาค 5
103 Mr. Langsiman Vestayayong นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ M ชุมพร ภาค 4
104 Miss Matthiya Roddee ด.ญ. มัฐธิญาร์ รอดดี L Namfha ปทุมธานี ภาค 1
105 Miss Neeratorn Jentaweepornkul ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล L กรุงเทพฯ ภาค 1
106 Mr. Nopporn Kaewdilok นาย นพพร แก้วดิลก M สุพรรณบุรี ภาค 2
107 Master Sukrit Siriboonya ด.ช. สุกฤษฎิ์ ศิริบุญญา M กรุงเทพฯ ภาค 1
108 Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี L ชุมพร ภาค 4
109 Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ L ชุมพร ภาค 4
110 Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ L Cherry สุราษฎร์ธานี ภาค 4
111 Master Tanakit Saetang ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง M ประจวบคีรีขันธ์ ภาค 2
112 Mr. Akaraphon Chanpathak นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ M ชุมพร ภาค 4
113 Miss Panyada Rungrueng ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง L ชุมพร ภาค 4
114 Mr. Natthawut Thapthimthong นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง M ชุมพร ภาค 4
115 Master Natthaphat Somnuek ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก M ชุมพร ภาค 4
116 Miss Siriwan Koedsin ด.ญ. ศิริวรรณ เกิดสิน L ชุมพร ภาค 4
117 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน M อุดรธานี ภาค 3
118 Miss Montakan Khongin ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ L ชุมพร ภาค 4
119 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด L ซูกัส ชุมพร ภาค 4
120 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ M ชุมพร ภาค 4
121 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น L ปูเป้ เชียงใหม่ ภาค 5
122 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล L แพรว เชียงใหม่ ภาค 5
123 Miss Pannapat Polperm ด.ญ. ปัณณพัฒน์ ผลเพิ่ม L อิง นครสวรรค์ ภาค 5
124 Master Kasidit Saengsung ด.ช. กศิดิศ แสงสูง M ปลื้ม ชุมพร ภาค 4
125 Miss Apitchaya Saengsung ด.ญ. อภิชญา แสงสูง L ปล์าม ชุมพร ภาค 4
126 Master Phokawin Launpuan ด.ช. โภควิน ล้วนปวน M จิ้กซอ สมุทรปราการ ภาค 1
127 Mr Niti Jangnil นาย นิติ แจ้งนิล M สตางค์ กรุงเทพฯ ภาค 1
128 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย M โชกุน สุโขทัย ภาค 5
129 Mr. Pharadorn Buathong นาย ภราดร บัวทอง M ตราด ภาค 1
130 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ M บอส อุดรธานี ภาค 3
131 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี L ฝน ชุมพร ภาค 4
132 Miss Worareuthai Kongwudthivech ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช L เข็มฉัตร ระยอง ภาค 1
133 Miss Wachiraya Kongwudthivech ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช L ชวัญข้าว ระยอง ภาค 1
134 Mrs. Walailuk Kongwudthivech นาง วไลลักษณ์ ก้องวุฒิเวช L ต่าย ระยอง ภาค 1
135 Mr. Vitoon Kongwudthivech นาย วิฑูร ก้องวุฒิเวช M ขวด ระยอง ภาค 1
136 Miss Aksorn Sukkharak ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ L โบมัส นครราชสีมา ภาค 3
137 Master Papangkorn Lertritbancha ด.ช. ปภังกร เลิศฤทธิ์บัญชา M ซุ้ง จันทบุรี ภาค 1
138 Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ M ภู นนทบุรี ภาค 1
139 Master Techin Kesawapitak ด.ช. เตชินท์ เกศวพิทักษ์ M ซัน นนทบุรี ภาค 1
140 Master Thanet Saengnakhon ด.ช. ธเนศ แสงนคร M อาร์ท นนทบุรี ภาค 1
141 Master Aunnipit Kositvanich ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช M มิลเลี่ยน กรุงเทพฯ ภาค 1
142 Master Jackapat Dechaphan ด.ช. จักรภัทร เดชะพันธ์ M ตั๋งตั๋ง สมุทรปราการ ภาค 1
143 Master Narathip Raiyanarod ด.ช. นราธิป ไรยนารถ M ทรัพย์ กรุงเทพฯ ภาค 1
144 Mr. Supachai Bovorntanasakun นาย ศุภชัย บวรธนสกุล M ลูกน้ำ นนทบุรี ภาค 1
145 Master Puwadon Eiamsaard ด.ช. ภูวดล เอี่ยมสอาด M แฟร้ง กรุงเทพฯ ภาค 1
146 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง L ชุมพร ภาค 4
147 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง M ภูมิ ชุมพร ภาค 4
148 Mr. Phakhaphon Khlainiam นาย ภคพล คล้ายเนียม M พอ นนทบุรี ภาค 1
149 Mr. Chitsanupong Nutpairot ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ M บลู นนทบุรี ภาค 1
150 Miss Sorrathon Pirunrat น.ส. สรธร พิรุณรัตน์ L เจนท์ ปทุมธานี ภาค 1
151 Master Attavit Intaprasert ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ M ใบพุฒ กรุงเทพฯ ภาค 1
152 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล M เฟิร์ส สมุทรปราการ ภาค 1
153 Master Rujipas Labrungrueangkul ด.ช. รุจิภาส ลาภรุ่งเรืองกุล M เต้ สมุทรปราการ ภาค 1
154 Mr. Jaturon Winprawet นาย จาตุรนต์ วินประเวศ M โจ สมุทรปราการ ภาค 1
155 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู M มอส สมุทรปราการ ภาค 1
156 Miss Nunnaput Vijit ด.ญ. นันนภัส วิจิตร L เนย ปทุมธานี ภาค 1
157 Master Thanaphon Bunchuai ด.ช. ธนพล บุญช่วย M ประจวบคีรีขันธ์ ภาค 2
158 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ L มิ้ง นครราชสีมา ภาค 3
159 Mr. Sattawat Chatram นาย ศตวรรษ ฉัตรรัมย์ M บุรีรัมย์ ภาค 3
160 Master Thiraphat Sata ด.ช. ธีรภัทร สะตะ M ชุมพร ภาค 4
161 Master Phatcharaphon Khamthaeng ด.ช. พัชรพล คำแท่ง M ฟิล์ม ชัยภูมิ ภาค 3
162 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ M ต้นกล้า เชียงใหม่ ภาค 5
163 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ L รวงข้าว เชียงใหม่ ภาค 5
164 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล L ออย นครนายก ภาค 1
165 Mr. Chanayud Sukkes นาย ชนายุทธ สุขเกษ M ภูมิ พิจิตร ภาค 5
166 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย L ออย นครสวรรค์ ภาค 5
167 Miss Thanavadee Ampaipan ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ L เฟริน นครสวรรค์ ภาค 5
168 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ L เค้ก นครสวรรค์ ภาค 5
169 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช L โบ ชุมพร ภาค 4
170 Master Punnawit Thepkila ด.ช. ปุณวิชย์ เทพกิฬา M น่านน้ำ สุราษฎร์ธานี ภาค 4
171 Master Punnavee Thepkila ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา M นาวา สุราษฎร์ธานี ภาค 4
172 Master Papangkorn Thepkila ด.ช. ปภังกร เทพกิฬา M นาวิณ สุราษฎร์ธานี ภาค 4
173 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา L ฟาง กรุงเทพฯ ภาค 1
174 Miss Artitaya Thaenain ด.ญ. อาทิตยา แท่นอินทร์ L ฟ่าง ชุมพร ภาค 4
175 Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ M ชุมพร ภาค 4
176 Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ L ชุมพร ภาค 4
177 Master Jetsada Niamsuwan ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ M เม่น ชุมพร ภาค 4
178 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ L ชุมพร ภาค 4
179 Miss Wimonsiri Lophit ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส L ชุมพร ภาค 4
180 Master Chatipil Thaenain ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ M ชุมพร ภาค 4
181 Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง L ชุมพร ภาค 4
182 Master Yodsakorn Ditsalap ด.ช. ยศกร ดิษสลับ M ชุมพร ภาค 4
183 Master Danudet Chiwarasiri ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ M ชุมพร ภาค 4
184 Master Chatdanai Ponkla ด.ช. ฉัตรดนัย ผลกล้า M อังเปา สงขลา ภาค 4
185 Miss Nichakan Chinupun นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ L ต้นข้าว ภูเก็ต ภาค 4
186 Master Phiraphat Aengchuan ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน M ชุมพร ภาค 4
187 Mr. Pattara Phetrsrichai นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย M นัท ปัตตานี ภาค 4
188 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี L ลูกจัน สมุทรปราการ ภาค 1
189 Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว M เจส เชียงใหม่ ภาค 5
190 Mr. Phiramet Janpromma นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา M โป้ง อุตรดิตถ์ ภาค 5