รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 129
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
147 1 นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 10:35:16.583
148 2 ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) 10:35:31.721
149 3 ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 10:35:46.398
150 4 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 10:36:01.449
151 5 ด.ญ. ชลลดา งามเลิศ สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:36:16.934
152 6 ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 10:36:31.697
153 7 น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 10:36:46.645
154 8 ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ ชุมพร (ภาค 4) 10:37:02.036
155 9 ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ ชุมพร (ภาค 4) 10:37:15.949
156 10 ด.ญ. พินัฐมาศ พรหมเกิด กระบี่ (ภาค 4) 10:37:31.361
157 11 ด.ญ. พรนภัส มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 10:37:46.643
158 12 ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) 10:38:01.716
159 13 นางสาว ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:38:16.923
199 14 ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:38:31.919