รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 142
Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณภัทร จาตูม สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3)