รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 138
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
106 1 นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:23:16.467
107 2 นาย ศุภชัย บวรธนสกุล นนทบุรี (ภาค 1) 11:19:00.000
108 3 นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 11:23:46.561
109 4 นาย มรรค จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 11:24:00.806
110 5 นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 11:24:15.832
111 6 Mr. klaus jungbluth rodriguez Ecuador (ภาค Foreigner) 11:24:30.708
112 7 Mr. Wei Yan Tang Malaysia (ภาค Foreigner) 11:24:46.026
113 8 Mr. Mikael Abram Italy (ภาค Foreigner) 11:25:00.402