รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 147
Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
น.ส. ยมล วงศ์ไทย กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. อริสรา พาพลงาม สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย กระบี่ (ภาค 4)