Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Jetsada Niamsuwan
ชื่อเล่นเม่น
จังหวัดที่สังกัดชุมพร (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1372 - กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C 0 Meters ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
1371 - กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification 0 Meters ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
1081 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final 200 Meters ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
909 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meters ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 2   
908 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C 2000 Meters ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
676 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final 100 Meters ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 2   
283 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F 2000 Meters ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
282 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C 2000 Meters ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
281 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meters ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 2   
85 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F 900 Meters ชาย 13-14 ปี ลำดับที่ 1   
84 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 900 Meters ชาย 13-14 ปี ลำดับที่ 1   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร