รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 149
Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ นนทบุรี (ภาค 1)
น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3)