โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(149) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Senior A 17+


ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:22:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Mingkwan Chongchit นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ นนทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) เสร็จสิ้น