โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(154) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย FIS Race


ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:28:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Mark Chanloung นาย มรรค จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Abram Mikael Mr. Mikael Abram Italy (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. klaus jungbluth rodriguez Mr. klaus jungbluth rodriguez Ecuador (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น