รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 127
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
126 1 ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 10:30:01.981
127 2 ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี ชุมพร (ภาค 4) 10:30:16.622
128 3 ด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:30:31.817
129 4 ด.ญ. ภัทรพร โกสกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:30:47.241
130 5 นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 10:31:01.726
131 6 ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:31:16.496
132 7 นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:31:32.385
133 8 นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:31:47.191