โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(127) Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง Junior C 11-12


ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
126 1 10:30:01.981 Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
127 2 10:30:16.622 Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
128 3 10:30:31.817 Miss onuma kerdsomboon ด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
129 4 10:30:47.241 Miss pattaraporn kosakul ด.ญ. ภัทรพร โกสกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
130 5 10:31:01.726 Miss Suphilchaya Inrit ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
131 6 10:31:16.496 Miss Kaewalin mobprakhon ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
132 7 10:31:32.385 Miss Maturada kanram ด.ญ. มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
133 8 10:31:47.191 Miss Naritsa khaokhangphlu ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น