รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 113
Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
147 1 ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) 09:26:03.175
148 2 ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ กระบี่ (ภาค 4) 09:26:32.489
149 3 ด.ช. ธนกร ลาภธนวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:27:02.990
150 4 นาย พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:27:32.764
151 5 ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 09:28:02.370
152 6 นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 09:28:32.023
153 7 นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 09:29:01.939
154 8 นาย ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4) 09:29:33.101
155 9 ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก ชุมพร (ภาค 4) 09:30:03.053
156 10 ด.ช. สุภชัย กาวุธ ชุมพร (ภาค 4) 09:30:32.645
157 11 ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง ชุมพร (ภาค 4) 09:31:02.418
158 12 ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 09:31:32.473
159 13 นาย ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:32:03.018
160 14 ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:32:32.554
161 15 ด.ช. สิทธิพงษ์ ป้อมแดง ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) 09:33:02.636
162 16 ด.ช. กกภูมิ บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) 09:33:30.000
163 17 นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:34:03.108