โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(130) Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

ชาย Junior B 13-14


ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:08:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
160 1 10:49:52.137 master Phongsakon Srisuwan ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
161 2 10:50:16.417 Master Thiraphat Sata ด.ช. ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
162 3 10:50:31.559 Master Jetsada Niamsuwan ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
163 4 10:50:46.658 master Thiraphat Taratha ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
164 5 10:51:01.745 master Sorawit Pumchago ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
165 6 10:51:16.294 master Supphachai Gawut ด.ช. สุภชัย กาวุธ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
166 7 10:51:31.765 master Supphachai Totong ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
167 8 10:51:47.160 master Kokphum Buntod ด.ช. กกภูมิ บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) เสร็จสิ้น
168 9 10:52:02.324 master Atichat Saranit ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
169 10 10:52:17.079 master Wongsathon Amphonphong ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
170 11 10:52:33.194 master Thanakon Ngoeichai ด.ช. ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
171 12 10:52:46.237 master Sutthiphong Pomdaeng ด.ช. สิทธิพงษ์ ป้อมแดง ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) เสร็จสิ้น
172 13 10:53:01.517 master Pattarakorn panusee ด.ช. ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
173 14 10:53:16.296 master Chatwong sawatram ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
174 15 10:53:32.235 Master Thanakon Lapthanawan ด.ช. ธนกร ลาภธนวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
175 16 10:53:46.149 Master Phonathip Sunthonsuk ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
176 17 10:54:01.733 Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น