รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 130
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
160 1 ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 10:49:52.137
161 2 นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 10:50:16.417
162 3 นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 10:50:31.559
163 4 นาย ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4) 10:50:46.658
164 5 ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก ชุมพร (ภาค 4) 10:51:01.745
165 6 ด.ช. สุภชัย กาวุธ ชุมพร (ภาค 4) 10:51:16.294
166 7 ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง ชุมพร (ภาค 4) 10:51:31.765
167 8 ด.ช. กกภูมิ บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) 10:51:47.160
168 9 ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) 10:52:02.324
169 10 ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ กระบี่ (ภาค 4) 10:52:17.079
170 11 นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:52:33.194
171 12 ด.ช. สิทธิพงษ์ ป้อมแดง ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) 10:52:46.237
172 13 นาย ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:53:01.517
173 14 ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:53:16.296
174 15 ด.ช. ธนกร ลาภธนวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:53:32.235
175 16 นาย พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:53:46.149
176 17 ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 10:54:01.733