Public Profile

ชือ ภาษาไทยนางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Hataikan Suksri
ชื่อเล่นไอ
จังหวัดที่สังกัดศรีสะเกษ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก161 cm/48 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1097 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final 200 Meters หญิง ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 2   
984 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meters หญิง ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 2   
983 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C 5000 Meters หญิง ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 3   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร