โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(143) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:10:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน Miss Watanya Kirdsin ชุมพร (ภาค 4) 00:00:33.266 1
ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี Miss Kanvara Maksawe ชุมพร (ภาค 4) 00:00:38.425 2
ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน Miss Kaewalin mobprakhon บุรีรัมย์ (ภาค 3) 00:00:41.037 3
ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู Miss Naritsa khaokhangphlu บุรีรัมย์ (ภาค 3) 00:00:41.142 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน
บุรีรัมย์ (ภาค 3)

ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู
บุรีรัมย์ (ภาค 3)
Final A

ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู
บุรีรัมย์ (ภาค 3)
vs
ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน
บุรีรัมย์ (ภาค 3)
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู
บุรีรัมย์ (ภาค 3)

ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน
บุรีรัมย์ (ภาค 3)