รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 111
Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter

ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
126 1 นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 09:15:02.857
128 3 ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส ชุมพร (ภาค 4) 09:16:03.050
129 4 นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:16:33.180
130 5 ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:17:02.763
132 7 ด.ช. ธันวา สุขะตะ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:18:02.910
133 8 นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:18:33.015
134 9 นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 09:19:02.974
135 10 ด.ช. ณัฐวุฒิ อาศิรเมธี สมุทรปราการ (ภาค 1) 09:19:33.412
136 11 ด.ช. จิตรภาณุ แก้วสีขาว สมุทรปราการ (ภาค 1) 09:20:02.664
137 12 ด.ช. ฉันทพัฒน์ โพธิ์นา สมุทรปราการ (ภาค 1) 09:20:33.067
138 13 ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:21:02.668