รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 124
Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2014

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:00:00.876
102 2 ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 10:00:16.308
103 3 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:30:30.000
104 4 ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม ชุมพร (ภาค 4) 10:00:45.900
105 5 ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:01:00.539