รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 122
Roller Ski - Interval Start C 10000 Meter

ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
106 1 Mr. klaus jungbluth rodriguez Ecuador (ภาค Foreigner) 11:05:32.684
107 2 Mr. Mikael Abram Italy (ภาค Foreigner) 11:06:02.156
108 3 Mr. Wei Yan Tang Malaysia (ภาค Foreigner) 11:06:32.590
109 4 นาย ศุภชัย บวรธนสกุล นนทบุรี (ภาค 1) 11:07:02.919
110 5 นาย มรรค จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 11:07:32.084
111 6 นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 11:08:00.981
112 7 นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:08:31.357
113 8 นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 11:09:01.867