รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 137
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 น.ส. เกศฎาพร บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) 11:22:02.416
102 2 น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) 11:22:17.168
103 3 น.ส. คาเรน จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 11:22:30.604
104 4 นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 11:22:45.665
105 5 น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) 11:23:00.475