รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 148
Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
นาย วีรชิต เยาว์ธานี ชุมพร (ภาค 4)
นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1)