โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(133) Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง Senior A 17+


ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:15:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
187 1 11:14:51.755 Miss Mingkwan Chongchit นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ นนทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
188 2 11:15:16.700 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
189 3 11:15:31.439 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
190 4 11:15:46.949 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) เสร็จสิ้น