รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 133
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
187 1 นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ นนทบุรี (ภาค 1) 11:14:51.755
188 2 นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:15:16.700
189 3 นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:15:31.439
190 4 น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) 11:15:46.949