โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 2019-07-27 - 2019-07-28
Roller Ski Thailand Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(149) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:22:00
ชนะเลิศ
1st place

นาง สุกานดา ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์
นนทบุรี (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาง สุกานดา ชมภูโคตร Mrs. Sukanda Chombhucotra กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:37.937 1
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี Miss Hataikan Suksri ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:38.857 2
นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ Miss Mingkwan Chongchit นนทบุรี (ภาค 1) 00:00:39.133 3
น.ส. นาถมณี พละสุ Miss Nardmanee Palasu เลย (ภาค 3) 00:00:44.138 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาง สุกานดา ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB:

นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์
นนทบุรี (ภาค 1)
BIB:

น.ส. นาถมณี พละสุ
เลย (ภาค 3)
BIB:
Final A

นาง สุกานดา ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time:
Final B

น.ส. นาถมณี พละสุ
เลย (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์
นนทบุรี (ภาค 1)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นาง สุกานดา ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
น.ส. นาถมณี พละสุ
เลย (ภาค 3)
BIB: Time:

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์
นนทบุรี (ภาค 1)
BIB: Time: