รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 131
Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
177 1 นางสาว สมนรี ฤกษ์ยินดี สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:05:01.964
178 2 ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:05:16.206
179 3 ด.ญ. อริสรา พาพลงาม สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:05:31.520
180 4 ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย กระบี่ (ภาค 4) 11:05:43.844
181 5 น.ส. ยมล วงศ์ไทย กระบี่ (ภาค 4) 11:06:01.391