โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(153) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง FIS Race


ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:26:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Miss Karen Chanloung น.ส. คาเรน จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น