รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 153
Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 น.ส. คาเรน จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3)
102 น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1)
103 นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4)
104 น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4)