รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 115
Roller Ski - Interval Start C 10000 Meter

ชาย Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
186 1 นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:00:02.670
187 2 นาย วีรชิต เยาว์ธานี ชุมพร (ภาค 4) 11:00:32.454
188 3 นาย ภานุวัฒน์ กิจเครือ นนทบุรี (ภาค 1) 11:01:02.880
189 4 ด.ช. กิตติศักดิ์ ขวาธิจักร สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:01:32.816
190 5 นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:02:01.983
191 6 ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:02:32.500