รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 112
Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter

หญิง Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
139 1 นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 09:22:03.314
140 2 ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 09:22:32.339
141 3 ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี ชุมพร (ภาค 4) 09:23:02.662
142 4 ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:23:33.299
143 5 นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:24:03.228
144 6 นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:24:33.348
145 7 ด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) 09:25:03.029
146 8 ด.ญ. ภัทรพร โกสกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) 09:25:32.987