โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(145) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:14:00
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
Final A

น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. นรมน จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. จิดาภา ทวิสุวรรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
vs
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)