โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 2019-07-27 - 2019-07-28
Roller Ski Thailand Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(146) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:16:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 3900048 Mr Jetsada Niamsuwan ชุมพร (ภาค 4) 00:00:24.168 1
นาย ธีรภัทร ตาระทา Mr Thiraphat Taratha ชุมพร (ภาค 4) 00:00:23.992 2
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata ชุมพร (ภาค 4) 00:00:25.064 3
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก master Sorawit Pumchago ชุมพร (ภาค 4) 00:00:25.107 4
ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง master Supphachai Totong ชุมพร (ภาค 4) 00:00:27.918 5
ด.ช. สุภชัย กาวุธ master Supphachai Gawut ชุมพร (ภาค 4) 00:00:28.760 6
ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ master Phongsakon Srisuwan ชุมพร (ภาค 4) 00:00:28.934 7
นาย พลอธิป สุนทรสุข Mr. Phonathip Sunthonsuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:34.464 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

นาย ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

นาย ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:
Final A

นาย ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Final B

นาย ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นาย ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:

ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นาย ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
นาย พลอธิป สุนทรสุข
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

นาย ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
ด.ช. สุภชัย กาวุธ
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)