โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(114) Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter

หญิง Junior B 13-14


ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:35:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
164 1 09:35:03.180 Miss pinatthamat promkoed ด.ญ. พินัฐมาศ พรหมเกิด กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
165 2 09:35:32.808 Miss Phonnaphat Meneemai ด.ญ. พรนภัส มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
166 3 09:36:02.632 Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
167 4 09:36:32.763 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
168 5 09:37:02.907 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
169 6 09:37:32.500 Miss Siriwan Koedsin ด.ญ. ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
170 7 09:38:02.778 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
171 8 09:38:32.803 Miss Artitaya Thaenain ด.ญ. อาทิตยา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
172 9 09:39:02.758 Miss Kanthida Chaemmee ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
173 10 09:39:33.086 Miss Napassanan Wongdamrongsak ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
174 11 09:40:02.703 Miss Thitarat sonrit ด.ญ. ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
175 12 09:40:33.162 Miss Apatsara jankaew ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
176 13 09:41:02.854 Miss chollada gnamlert ด.ญ. ชลลดา งามเลิศ สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
114 14 09:41:32.364 Miss Chidapha Thawisuwan ด.ญ. จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น