รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 114
Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter

หญิง Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
164 1 ด.ญ. พินัฐมาศ พรหมเกิด กระบี่ (ภาค 4) 09:35:03.180
165 2 ด.ญ. พรนภัส มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 09:35:32.808
166 3 ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) 09:36:02.632
167 4 ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) 09:36:32.763
168 5 ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 09:37:02.907
169 6 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 09:37:32.500
170 7 ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 09:38:02.778
171 8 น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 09:38:32.803
172 9 ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ ชุมพร (ภาค 4) 09:39:02.758
173 10 ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ ชุมพร (ภาค 4) 09:39:33.086
174 11 นางสาว ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:40:02.703
175 12 ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:40:33.162
176 13 ด.ญ. ชลลดา งามเลิศ สมุทรปราการ (ภาค 1) 09:41:02.854
114 14 นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 09:41:32.364