โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
2019-07-27 - 2019-07-28

ผลการแข่งขัน Result List

(110) Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter

หญิง Junior D 9-10

ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 08:41:00
BIB Start Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
125 5 ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:41:03.007 08:45:04.963 00:04:01.956 00:00:00.000 1
121 1 ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 08:39:02.948 08:43:18.601 00:04:15.653 00:00:13.697 2
123 3 ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา ชุมพร (ภาค 4) 08:40:02.686 08:44:19.221 00:04:16.535 00:00:14.579 3
124 4 ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) 08:40:32.819 08:45:00.849 00:04:28.030 00:00:26.074 4
122 2 ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม ชุมพร (ภาค 4) 08:39:32.788 08:44:17.745 00:04:44.957 00:00:43.001 5