SSAT Passport
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand

Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Chonradee Tonpakad
ชื่อเล่นรวงข้าว
จังหวัดที่สังกัดเชียงใหม่ (ภาค 5)
ส่วนสูง0
น้ำหนัก0
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
703 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final 100 Meters หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 1   
236 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F 1000 Meters หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 1   
235 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C 1000 Meters หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 1   
234 - โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meters หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 1   
7 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F 900 Meters หญิง ต่ำกว่า 10 ปี ลำดับที่ 1   
6 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 900 Meters หญิง ต่ำกว่า 10 ปี ลำดับที่ 1   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร